Semalt: Khai thác dữ liệu web với Plugin Google Chrome

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome Browser để lướt mạng, có một plugin trình duyệt để trích xuất dữ liệu từ các trang web yêu thích của bạn. Google Chrome Scraper là một phần mềm được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ cả trang web động và trang web tĩnh. Plugin Chrome này sẽ cho phép bạn cạo nội dung trang web yêu thích của mình và lưu nó trong Google Docs.

Công cụ quét web Google Chrome

Google Chrome Web Scraper là một tiện ích mở rộng trình duyệt trích xuất dữ liệu từ các trang web và trang. Với tiện ích mở rộng này, bạn không cần hàng trăm công nhân để sao chép-dán nội dung từ các trang web cả ngày. Sau khi được cài đặt trên trình duyệt Chrome của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là chọn nội dung đích và để trình quét web làm phần còn lại.

Nếu bạn không có kiến thức về mã hóa, đây là công cụ quét web tốt nhất để xem xét. Công cụ cạo Google Chrome được khuyến nghị cho cả quy mô nhỏ và quy mô lớn. Nó bao gồm các thông tin và dữ liệu có giá trị có thể được chuyển thành dữ liệu tình báo cạnh tranh. Với tiện ích mở rộng này, tất cả các hình ảnh và thư mục đích của bạn có thể dễ dàng được trích xuất và xuất thành CouchDB hoặc bảng tính.

Hướng dẫn về cách bắt đầu

Quét các trang web bằng plugin trình duyệt là một nhiệm vụ tự làm mà bạn có thể nhanh chóng thực hiện với PC của mình. Đây là một hướng dẫn cuối cùng sẽ giúp bạn bắt đầu:

  • Bắt đầu trình duyệt Google Chrome của bạn và nhấp vào "Cửa hàng Chrome trực tuyến".
  • Mở tiện ích mở rộng trình duyệt của bạn và tìm kiếm "Scraper."
  • Nhấp vào tùy chọn "Thêm vào Chrome" hiển thị trên màn hình của bạn
  • Mở trang web hoặc trang web để được loại bỏ và làm nổi bật dữ liệu bạn cần nhận. Nhấp chuột phải vào phần tử và nhấp vào "Scrape tương tự."
  • Một bảng điều khiển cạp sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Lưu ý rằng bảng điều khiển cạp web bao gồm các dữ liệu được trích xuất.
  • Ở giai đoạn này, bạn có thể quyết định nơi lưu nội dung bị loại bỏ. Chẳng hạn, bạn có thể lưu nội dung vào Google Docs bằng cách nhấp vào "Lưu vào Google Docs".

Lưu ý rằng "máy cạp" là một tập lệnh tự động trích xuất dữ liệu hữu ích từ các trang web và trang web động. Không giống như các công cụ quét web khác, trình quét web Google chrome cũng có thể cạo dữ liệu được tạo bằng JavaScript. Các tác vụ khác được thực hiện bởi plugin cạp Chrome bao gồm:

  • Nhấp vào nút nội dung để tải dữ liệu;
  • Nhấp vào nút phân trang tải thông tin bằng AJAX;
  • Cuộn xuống các trang web để tải thêm nội dung;
  • Chờ đợi nội dung động được tải trong một trang web;

Sau khi lấy dữ liệu từ một trang web, bạn có thể tải xuống dữ liệu ở định dạng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) hoặc lưu trữ trong CouchDB. Với Trình quét web Google Chrome, bạn không phải làm việc với việc trích xuất dữ liệu, xây dựng kế hoạch hoặc xuất.

send email